Privacyverklaring

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In onze huisartsenpraktijk worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerkt voor onderstaande doeleinden:

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan:

Back to top